Sisa Perkara :


Daftar Sisa Perkara
Periode : Januari 2018


No. No. Perkara Jenis Perkara Tanggal Daftar Tanggal Panjar
1 0325/Pdt.G/2016/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 2 Agustus 2016 Selasa, 2 Agustus 2016
2 0564/Pdt.G/2016/PA.Ktbm Cerai Talak Jumat, 11 November 2016 Jumat, 11 November 2016
3 0205/Pdt.P/2016/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 19 September 2016 Senin, 19 September 2016
4 0224/Pdt.P/2016/PA.Ktbm Dispensasi Kawin Selasa, 13 Desember 2016 Selasa, 13 Desember 2016
5 0340/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 5 Juli 2017 Rabu, 5 Juli 2017
6 0413/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 26 Juli 2017 Rabu, 26 Juli 2017
7 0430/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 2 Agustus 2017 Rabu, 2 Agustus 2017
8 0453/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 14 Agustus 2017 Senin, 14 Agustus 2017
9 0480/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 24 Agustus 2017 Kamis, 24 Agustus 2017
10 0493/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 4 September 2017 Senin, 4 September 2017
11 0500/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 6 September 2017 Rabu, 6 September 2017
12 0502/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 6 September 2017 Rabu, 6 September 2017
13 0512/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 8 September 2017 Jumat, 8 September 2017
14 0526/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 15 September 2017 Jumat, 15 September 2017
15 0537/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 25 September 2017 Senin, 25 September 2017
16 0540/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 2 Oktober 2017 Senin, 2 Oktober 2017
17 0542/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 2 Oktober 2017 Senin, 2 Oktober 2017
18 0543/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 2 Oktober 2017 Senin, 2 Oktober 2017
19 0545/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 2 Oktober 2017 Senin, 2 Oktober 2017
20 0551/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 3 Oktober 2017 Selasa, 3 Oktober 2017
21 0554/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 4 Oktober 2017 Rabu, 4 Oktober 2017
22 0560/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 9 Oktober 2017 Senin, 9 Oktober 2017
23 0564/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 11 Oktober 2017 Rabu, 11 Oktober 2017
24 0568/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 11 Oktober 2017 Rabu, 11 Oktober 2017
25 0573/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 16 Oktober 2017 Senin, 16 Oktober 2017
26 0574/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 16 Oktober 2017 Senin, 16 Oktober 2017
27 0575/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 17 Oktober 2017 Selasa, 17 Oktober 2017
28 0576/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 17 Oktober 2017 Selasa, 17 Oktober 2017
29 0578/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 17 Oktober 2017 Selasa, 17 Oktober 2017
30 0584/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 19 Oktober 2017 Kamis, 19 Oktober 2017
31 0587/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 20 Oktober 2017 Jumat, 20 Oktober 2017
32 0590/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 20 Oktober 2017 Jumat, 20 Oktober 2017
33 0592/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 23 Oktober 2017 Senin, 23 Oktober 2017
34 0593/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 23 Oktober 2017 Senin, 23 Oktober 2017
35 0595/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 24 Oktober 2017 Selasa, 24 Oktober 2017
36 0597/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 25 Oktober 2017 Rabu, 25 Oktober 2017
37 0605/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 1 November 2017 Rabu, 1 November 2017
38 0607/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 1 November 2017 Rabu, 1 November 2017
39 0610/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 1 November 2017 Rabu, 1 November 2017
40 0613/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Kamis, 2 November 2017 Kamis, 2 November 2017
41 0614/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 2 November 2017 Kamis, 2 November 2017
42 0617/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 2 November 2017 Kamis, 2 November 2017
43 0618/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 3 November 2017 Jumat, 3 November 2017
44 0626/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 6 November 2017 Senin, 6 November 2017
45 0628/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 7 November 2017 Selasa, 7 November 2017
46 0630/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 7 November 2017 Selasa, 7 November 2017
47 0631/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 10 November 2017 Jumat, 10 November 2017
48 0645/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Jumat, 17 November 2017 Jumat, 17 November 2017
49 0649/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 22 November 2017 Rabu, 22 November 2017
50 0650/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 22 November 2017 Rabu, 22 November 2017
51 0651/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 22 November 2017 Rabu, 22 November 2017
52 0655/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 24 November 2017 Jumat, 24 November 2017
53 0657/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 24 November 2017 Jumat, 24 November 2017
54 0660/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 4 Desember 2017 Senin, 4 Desember 2017
55 0661/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 4 Desember 2017 Senin, 4 Desember 2017
56 0665/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
57 0666/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
58 0667/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
59 0669/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
60 0673/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 7 Desember 2017 Kamis, 7 Desember 2017
61 0677/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 7 Desember 2017 Kamis, 7 Desember 2017
62 0678/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Kamis, 7 Desember 2017 Kamis, 7 Desember 2017
63 0679/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 7 Desember 2017 Kamis, 7 Desember 2017
64 0681/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 8 Desember 2017 Jumat, 8 Desember 2017
65 0684/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 11 Desember 2017 Senin, 11 Desember 2017
66 0686/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 11 Desember 2017 Senin, 11 Desember 2017
67 0687/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 11 Desember 2017 Senin, 11 Desember 2017
68 0688/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 11 Desember 2017 Senin, 11 Desember 2017
69 0690/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 11 Desember 2017 Senin, 11 Desember 2017
70 0693/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 12 Desember 2017 Selasa, 12 Desember 2017
71 0700/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 14 Desember 2017 Kamis, 14 Desember 2017
72 0701/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 14 Desember 2017 Kamis, 14 Desember 2017
73 0702/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Talak Jumat, 15 Desember 2017 Jumat, 15 Desember 2017
74 0705/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 18 Desember 2017 Senin, 18 Desember 2017
75 0707/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 19 Desember 2017 Selasa, 19 Desember 2017
76 0900/Pdt.G/2017/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 3 April 2017 -
77 0016/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 8 Februari 2017 Rabu, 8 Februari 2017
78 0100/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Perwalian Jumat, 10 Maret 2017 Jumat, 10 Maret 2017
79 0187/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 12 April 2017 Rabu, 12 April 2017
80 0189/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 12 April 2017 Rabu, 12 April 2017
81 0190/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 12 April 2017 Rabu, 12 April 2017
82 0191/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 12 April 2017 Rabu, 12 April 2017
83 0271/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 9 Mei 2017 Selasa, 9 Mei 2017
84 0277/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Dispensasi Kawin Kamis, 18 Mei 2017 Kamis, 18 Mei 2017
85 0286/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 5 Juli 2017 Rabu, 5 Juli 2017
86 0336/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 20 November 2017 Senin, 20 November 2017
87 0337/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 22 November 2017 Rabu, 22 November 2017
88 0338/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 22 November 2017 Rabu, 22 November 2017
89 0339/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Dispensasi Kawin Kamis, 23 November 2017 Kamis, 23 November 2017
90 0340/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Senin, 4 Desember 2017
91 0341/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
92 0342/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
93 0343/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
94 0344/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
95 0345/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
96 0346/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
97 0347/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
98 0348/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
99 0349/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
100 0350/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
101 0351/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
102 0352/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
103 0353/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
104 0354/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
105 0355/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
106 0356/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
107 0357/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
108 0358/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
109 0359/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
110 0360/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
111 0361/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 4 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
112 0362/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
113 0363/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
114 0364/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
115 0365/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
116 0366/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
117 0367/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
118 0368/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
119 0369/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
120 0370/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
121 0371/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
122 0392/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
123 0393/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
124 0394/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
125 0395/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
126 0396/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
127 0397/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
128 0398/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
129 0399/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
130 0400/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
131 0401/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
132 0402/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
133 0403/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
134 0404/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
135 0405/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
136 0406/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
137 0407/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
138 0408/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
139 0409/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
140 0410/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
141 0411/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
142 0412/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
143 0413/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
144 0414/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
145 0415/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
146 0416/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
147 0417/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
148 0418/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
149 0419/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
150 0420/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
151 0421/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
152 0422/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
153 0423/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
154 0424/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
155 0425/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
156 0426/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
157 0427/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
158 0428/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
159 0429/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
160 0430/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
161 0431/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
162 0432/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
163 0433/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
164 0434/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
165 0435/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
166 0436/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
167 0437/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
168 0438/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
169 0439/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
170 0440/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
171 0441/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
172 0442/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
173 0443/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
174 0444/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
175 0445/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
176 0446/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
177 0447/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
178 0448/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
179 0449/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
180 0450/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
181 0451/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
182 0452/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
183 0453/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
184 0454/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
185 0455/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
186 0456/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
187 0457/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
188 0458/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
189 0459/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
190 0460/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
191 0461/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
192 0462/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
193 0463/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
194 0464/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
195 0465/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
196 0466/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
197 0467/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
198 0468/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
199 0469/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
200 0470/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
201 0471/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
202 0472/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
203 0473/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
204 0474/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
205 0475/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
206 0476/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
207 0477/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
208 0478/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
209 0479/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
210 0480/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
211 0481/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
212 0482/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
213 0483/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
214 0484/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
215 0486/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
216 0487/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
217 0488/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
218 0489/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
219 0490/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
220 0491/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 5 Desember 2017 Selasa, 5 Desember 2017
221 0492/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Kamis, 7 Desember 2017 Kamis, 7 Desember 2017
222 0493/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Kamis, 7 Desember 2017 Kamis, 7 Desember 2017
223 0494/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 13 Desember 2017 Rabu, 13 Desember 2017
224 0495/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 18 Desember 2017 Senin, 18 Desember 2017
225 0496/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 19 Desember 2017 Selasa, 19 Desember 2017
226 0497/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 19 Desember 2017 Selasa, 19 Desember 2017
227 0600/Pdt.P/2017/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 15 Agustus 2017 -
228 0001/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 2 Januari 2018 Selasa, 2 Januari 2018
229 0002/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 2 Januari 2018 Selasa, 2 Januari 2018
230 0004/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 2 Januari 2018 Selasa, 2 Januari 2018
231 0005/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 2 Januari 2018 Selasa, 2 Januari 2018
232 0006/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 2 Januari 2018 Selasa, 2 Januari 2018
233 0008/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 3 Januari 2018 Rabu, 3 Januari 2018
234 0009/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 3 Januari 2018 Rabu, 3 Januari 2018
235 0010/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 3 Januari 2018 Rabu, 3 Januari 2018
236 0011/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 3 Januari 2018 Rabu, 3 Januari 2018
237 0013/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 3 Januari 2018 Rabu, 3 Januari 2018
238 0014/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 3 Januari 2018 Rabu, 3 Januari 2018
239 0015/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 3 Januari 2018 Rabu, 3 Januari 2018
240 0016/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 3 Januari 2018 Rabu, 3 Januari 2018
241 0017/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 4 Januari 2018 Kamis, 4 Januari 2018
242 0018/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Kamis, 4 Januari 2018 Kamis, 4 Januari 2018
243 0019/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Harta Bersama Kamis, 4 Januari 2018 Kamis, 4 Januari 2018
244 0021/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 5 Januari 2018 Jumat, 5 Januari 2018
245 0023/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
246 0024/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
247 0025/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
248 0026/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
249 0027/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
250 0028/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
251 0029/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
252 0030/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
253 0031/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 9 Januari 2018 Selasa, 9 Januari 2018
254 0032/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 9 Januari 2018 Selasa, 9 Januari 2018
255 0033/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
256 0034/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
257 0035/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
258 0036/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
259 0037/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
260 0038/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
261 0040/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
262 0041/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
263 0042/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
264 0045/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 10 Januari 2018 Rabu, 10 Januari 2018
265 0046/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Kamis, 11 Januari 2018 Kamis, 11 Januari 2018
266 0047/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 11 Januari 2018 Kamis, 11 Januari 2018
267 0048/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 12 Januari 2018 Kamis, 11 Januari 2018
268 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Jumat, 12 Januari 2018 Jumat, 12 Januari 2018
269 0050/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 12 Januari 2018 Jumat, 12 Januari 2018
270 0051/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
271 0052/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
272 0053/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
273 0054/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
274 0055/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
275 0056/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
276 0057/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
277 0058/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
278 0060/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
279 0061/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
280 0063/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 16 Januari 2018 Selasa, 16 Januari 2018
281 0064/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 16 Januari 2018 Selasa, 16 Januari 2018
282 0065/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 17 Januari 2018 Rabu, 17 Januari 2018
283 0066/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 17 Januari 2018 Rabu, 17 Januari 2018
284 0067/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 17 Januari 2018 Rabu, 17 Januari 2018
285 0068/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 17 Januari 2018 Rabu, 17 Januari 2018
286 0069/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 17 Januari 2018 Rabu, 17 Januari 2018
287 0070/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 18 Januari 2018 Kamis, 18 Januari 2018
288 0071/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 18 Januari 2018 Kamis, 18 Januari 2018
289 0072/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Kamis, 18 Januari 2018 Kamis, 18 Januari 2018
290 0073/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 18 Januari 2018 Kamis, 18 Januari 2018
291 0074/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 19 Januari 2018 Jumat, 19 Januari 2018
292 0075/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 19 Januari 2018 Jumat, 19 Januari 2018
293 0076/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 19 Januari 2018 Jumat, 19 Januari 2018
294 0077/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Jumat, 19 Januari 2018 Jumat, 19 Januari 2018
295 0078/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 19 Januari 2018 Jumat, 19 Januari 2018
296 0079/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 19 Januari 2018 Jumat, 19 Januari 2018
297 0080/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 22 Januari 2018 Senin, 22 Januari 2018
298 0081/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 22 Januari 2018 Senin, 22 Januari 2018
299 0082/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 22 Januari 2018 Senin, 22 Januari 2018
300 0083/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 23 Januari 2018 Selasa, 23 Januari 2018
301 0084/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 23 Januari 2018 Selasa, 23 Januari 2018
302 0085/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 23 Januari 2018 Selasa, 23 Januari 2018
303 0086/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 23 Januari 2018 Selasa, 23 Januari 2018
304 0087/Pdt.G/2018/PA.Ktbm KEWARISAN Rabu, 24 Januari 2018 Rabu, 24 Januari 2018
305 0088/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 24 Januari 2018 Rabu, 24 Januari 2018
306 0089/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 24 Januari 2018 Rabu, 24 Januari 2018
307 0090/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 24 Januari 2018 Rabu, 24 Januari 2018
308 0091/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 24 Januari 2018 Rabu, 24 Januari 2018
309 0092/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 24 Januari 2018 Rabu, 24 Januari 2018
310 0093/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 24 Januari 2018 Rabu, 24 Januari 2018
311 0094/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 25 Januari 2018 Kamis, 25 Januari 2018
312 0095/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 25 Januari 2018 Kamis, 25 Januari 2018
313 0096/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 25 Januari 2018 Kamis, 25 Januari 2018
314 0097/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 26 Januari 2018 Jumat, 26 Januari 2018
315 0098/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 26 Januari 2018 Jumat, 26 Januari 2018
316 0099/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 26 Januari 2018 Jumat, 26 Januari 2018
317 0100/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 26 Januari 2018 Jumat, 26 Januari 2018
318 0101/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 26 Januari 2018 Jumat, 26 Januari 2018
319 0102/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 26 Januari 2018 Jumat, 26 Januari 2018
320 0103/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 26 Januari 2018 Jumat, 26 Januari 2018
321 0001/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 2 Januari 2018 Selasa, 2 Januari 2018
322 0002/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Selasa, 2 Januari 2018 Selasa, 2 Januari 2018
323 0003/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Rabu, 3 Januari 2018 Rabu, 3 Januari 2018
324 0004/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Kamis, 4 Januari 2018 Kamis, 4 Januari 2018
325 0005/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Dispensasi Kawin Kamis, 4 Januari 2018 Kamis, 4 Januari 2018
326 0006/Pdt.P/2018/PA.Ktbm KEWARISAN Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
327 0007/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
328 0008/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
329 0009/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 8 Januari 2018 Senin, 8 Januari 2018
330 0010/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Perwalian Senin, 15 Januari 2018 Senin, 15 Januari 2018
331 0011/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Senin, 22 Januari 2018 Senin, 22 Januari 2018
332 0012/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Dispensasi Kawin Selasa, 23 Januari 2018 Selasa, 23 Januari 2018
333 0013/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Dispensasi Kawin Selasa, 23 Januari 2018 Selasa, 23 Januari 2018
334 0014/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Jumat, 26 Januari 2018 Jumat, 26 Januari 2018
335 0015/Pdt.P/2018/PA.Ktbm Istbat Nikah Jumat, 26 Januari 2018 Jumat, 26 Januari 2018
Jumlah 335 Perkara