Rekap Perkara Berdasarkan Usia :


Rekap Perkara Berdasarkan Usia
Periode : Februari 2018


No. Katagori Umur Diterima Diputus
Pe / Pe I Ter / Pe II Pe / Pe I Ter / Pe II
1. Umur < 20 Tahun 4 Orang - - -
2. Umur 21 sd 30 Tahun 16 Orang 11 Orang 18 Orang 13 Orang
3. Umur 31 sd 40 Tahun 12 Orang 14 Orang 12 Orang 14 Orang
4. Umur 41 sd 50 Tahun 5 Orang 8 Orang 3 Orang 4 Orang
5. Umur 51 sd 60 Tahun 2 Orang 5 Orang - 1 Orang
6. Umur 61 sd 70 Tahun 1 Orang - - 1 Orang
7. Umur > 70 Tahun - - - -
Jumlah Total 40 Orang 38 Orang 33 Orang 33 Orang