Rekap Perkara Berdasarkan Usia :


Rekap Perkara Berdasarkan Usia
Periode : Februari 2018


No. Katagori Umur Diterima Diputus
Pe / Pe I Ter / Pe II Pe / Pe I Ter / Pe II
1. Umur < 20 Tahun 5 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang
2. Umur 21 sd 30 Tahun 22 Orang 18 Orang 41 Orang 28 Orang
3. Umur 31 sd 40 Tahun 14 Orang 18 Orang 23 Orang 29 Orang
4. Umur 41 sd 50 Tahun 14 Orang 14 Orang 5 Orang 8 Orang
5. Umur 51 sd 60 Tahun 4 Orang 9 Orang 2 Orang 5 Orang
6. Umur 61 sd 70 Tahun 1 Orang - 1 Orang 1 Orang
7. Umur > 70 Tahun - - - -
Jumlah Total 60 Orang 60 Orang 73 Orang 73 Orang