Kontrol Perkara :


Kontrol Perkara Gugatan
Periode : Februari 2018


No. Nomor Perkara Jenis Perkara Tgl. Daftar Tgl. Panjar Tgl. PMH Tgl. PHS Majelis Tgl. Sidang I Tgl. Putus Jenis Putusan Tgl. Materai Tgl. Minutasi Tgl. AC
1 0104/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 12 Juni 2018 Selasa, 3 Juli 2018 Dikabulkan Selasa, 3 Juli 2018 Jumat, 6 Juli 2018 -
2 0105/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 14 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Dikabulkan Rabu, 21 Februari 2018 - -
3 0106/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 14 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Dikabulkan Rabu, 21 Februari 2018 - -
4 0107/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Maret 2018 Dikabulkan Rabu, 7 Maret 2018 Kamis, 8 Maret 2018 -
5 0108/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 14 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Dikabulkan Rabu, 21 Februari 2018 Kamis, 22 Februari 2018 -
6 0109/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 B C1 C2 D2 Rabu, 20 Juni 2018 Rabu, 4 Juli 2018 Dikabulkan Rabu, 4 Juli 2018 Kamis, 5 Juli 2018 -
7 0110/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 B C1 C2 D5 Rabu, 20 Juni 2018 Rabu, 4 Juli 2018 - Rabu, 4 Juli 2018 - -
8 0111/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 C1 C4 C5 D3 Senin, 11 Juni 2018 Senin, 2 Juli 2018 Dikabulkan Senin, 2 Juli 2018 - -
9 0112/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 2 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C1 C4 C5 D3 Senin, 5 Maret 2018 Senin, 2 April 2018 Dikabulkan Senin, 2 April 2018 Kamis, 5 April 2018 -
10 0113/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Jumat, 2 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 11 Juni 2018 Kamis, 2 Agustus 2018 Ditolak Senin, 2 Juli 2018 - -
11 0114/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 19 Februari 2018 Senin, 26 Februari 2018 Dikabulkan Senin, 26 Februari 2018 Selasa, 27 Februari 2018 -
12 0115/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 12 Juni 2018 Selasa, 26 Juni 2018 Dikabulkan Selasa, 26 Juni 2018 - -
13 0116/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 12 Juni 2018 Selasa, 3 Juli 2018 Dikabulkan Selasa, 3 Juli 2018 - -
14 0117/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 12 Juni 2018 Selasa, 26 Juni 2018 Dikabulkan Selasa, 26 Juni 2018 Jumat, 29 Juni 2018 -
15 0118/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 20 Februari 2018 Selasa, 13 Maret 2018 Dikabulkan Selasa, 13 Maret 2018 Jumat, 16 Maret 2018 -
16 0119/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 27 Februari 2018 Selasa, 20 Maret 2018 Dikabulkan Selasa, 20 Maret 2018 Jumat, 23 Maret 2018 -
17 0120/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 27 Juni 2018 Rabu, 4 Juli 2018 Dikabulkan Rabu, 4 Juli 2018 - -
18 0121/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 28 Februari 2018 Dikabulkan Rabu, 28 Februari 2018 - -
19 0122/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 27 Juni 2018 Rabu, 4 Juli 2018 Dikabulkan Rabu, 4 Juli 2018 - -
20 0123/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 7 Maret 2018 Dikabulkan Rabu, 7 Maret 2018 Kamis, 8 Maret 2018 -
21 0124/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 28 Februari 2018 Dikabulkan Rabu, 28 Februari 2018 Kamis, 1 Maret 2018 -
22 0125/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 B C1 C2 D2 Rabu, 27 Juni 2018 Rabu, 4 Juli 2018 Dikabulkan Rabu, 4 Juli 2018 Kamis, 5 Juli 2018 -
23 0126/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 B C1 C2 D5 Rabu, 28 Februari 2018 Rabu, 14 Maret 2018 Dikabulkan Rabu, 14 Maret 2018 - -
24 0127/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 C1 C4 C5 D3 Senin, 5 Maret 2018 Senin, 2 April 2018 Dikabulkan Senin, 2 April 2018 - -
25 0128/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 11 Juni 2018 Senin, 2 Juli 2018 Dikabulkan Senin, 2 Juli 2018 Selasa, 3 Juli 2018 -
26 0129/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 8 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 11 Juni 2018 Senin, 2 Juli 2018 Dikabulkan Senin, 2 Juli 2018 Selasa, 3 Juli 2018 -
27 0130/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 8 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 26 Februari 2018 Senin, 5 Maret 2018 Dikabulkan Senin, 5 Maret 2018 Selasa, 6 Maret 2018 -
28 0131/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 9 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 26 Juni 2018 Selasa, 26 Juni 2018 Dikabulkan Selasa, 26 Juni 2018 - -
29 0132/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 9 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 27 Februari 2018 Selasa, 17 April 2018 Dikabulkan Selasa, 17 April 2018 Jumat, 20 April 2018 -
30 0133/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 9 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 27 Februari 2018 Selasa, 6 Maret 2018 Dikabulkan Selasa, 6 Maret 2018 Jumat, 9 Maret 2018 -
31 0134/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 27 Februari 2018 Selasa, 6 Maret 2018 Dikabulkan Selasa, 6 Maret 2018 Jumat, 9 Maret 2018 -
32 0135/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 6 Maret 2018 Selasa, 20 Maret 2018 Dicabut Selasa, 20 Maret 2018 Kamis, 22 Maret 2018 -
33 0136/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 Kamis, 15 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 27 Juni 2018 Rabu, 4 Juli 2018 Dikabulkan Rabu, 4 Juli 2018 - -
34 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 Kamis, 15 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 28 Februari 2018 Rabu, 7 Maret 2018 Dikabulkan Rabu, 7 Maret 2018 Kamis, 8 Maret 2018 -
35 0138/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 14 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 Kamis, 15 Februari 2018 Senin, 19 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 7 Maret 2018 Rabu, 21 Maret 2018 Dikabulkan Rabu, 21 Maret 2018 Kamis, 22 Maret 2018 -
36 0139/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 19 Februari 2018 Senin, 19 Februari 2018 Selasa, 20 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 B C1 C2 D5 Rabu, 7 Maret 2018 Rabu, 4 April 2018 Dikabulkan Rabu, 4 April 2018 - -
37 0140/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 19 Februari 2018 Senin, 19 Februari 2018 Selasa, 20 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 C1 C4 C5 D3 Senin, 5 Maret 2018 Senin, 19 Maret 2018 Dikabulkan Senin, 19 Maret 2018 Kamis, 22 Maret 2018 -
38 0141/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 19 Februari 2018 Senin, 19 Februari 2018 Selasa, 20 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 C1 C4 C5 D3 Senin, 5 Maret 2018 Senin, 12 Maret 2018 Dikabulkan Senin, 12 Maret 2018 Kamis, 15 Maret 2018 -
39 0142/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 19 Februari 2018 Senin, 19 Februari 2018 Selasa, 20 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 5 Maret 2018 Senin, 5 Maret 2018 Dicabut Senin, 5 Maret 2018 Selasa, 6 Maret 2018 -
40 0143/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 20 Februari 2018 Selasa, 20 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Kamis, 22 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 5 Maret 2018 Senin, 19 Maret 2018 Dikabulkan Senin, 19 Maret 2018 Selasa, 20 Maret 2018 -
41 0144/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 20 Februari 2018 Selasa, 20 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 19 Maret 2018 Senin, 23 Juli 2018 Dikabulkan Senin, 23 Juli 2018 - -
42 0145/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 20 Februari 2018 Selasa, 20 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 20 Maret 2018 Selasa, 17 April 2018 Dikabulkan Selasa, 17 April 2018 - -
43 0146/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 20 Februari 2018 Selasa, 20 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 20 Maret 2018 Selasa, 17 April 2018 Dikabulkan Selasa, 17 April 2018 Jumat, 20 April 2018 -
44 0147/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 20 Februari 2018 Selasa, 20 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 6 Maret 2018 Selasa, 13 Maret 2018 Dikabulkan Selasa, 13 Maret 2018 Jumat, 16 Maret 2018 -
45 0148/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Kamis, 22 Februari 2018 Kamis, 22 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 13 Maret 2018 Selasa, 17 April 2018 Dikabulkan Selasa, 17 April 2018 Jumat, 20 April 2018 -
46 0149/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Kamis, 22 Februari 2018 Senin, 26 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 7 Maret 2018 Rabu, 14 Maret 2018 Dikabulkan Rabu, 14 Maret 2018 - -
47 0150/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Kamis, 22 Februari 2018 Senin, 26 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 27 Juni 2018 Rabu, 11 Juli 2018 Dikabulkan Rabu, 11 Juli 2018 - -
48 0151/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 21 Februari 2018 Rabu, 21 Februari 2018 Kamis, 22 Februari 2018 Senin, 26 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 7 Maret 2018 Rabu, 14 Maret 2018 Dikabulkan Rabu, 14 Maret 2018 - -
49 0152/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 22 Februari 2018 Kamis, 22 Februari 2018 Jumat, 23 Februari 2018 Senin, 26 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 7 Maret 2018 Rabu, 14 Maret 2018 Dikabulkan Rabu, 14 Maret 2018 Jumat, 2 Februari 2018 -
50 0153/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 23 Februari 2018 Jumat, 23 Februari 2018 Senin, 26 Februari 2018 Selasa, 27 Februari 2018 B C1 C2 D2 Rabu, 14 Maret 2018 Rabu, 18 April 2018 Dikabulkan Rabu, 18 April 2018 Senin, 23 April 2018 -
51 0154/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Jumat, 23 Februari 2018 Jumat, 23 Februari 2018 Senin, 26 Februari 2018 Selasa, 27 Februari 2018 B C1 C2 D5 Rabu, 4 Juli 2018 Rabu, 4 Juli 2018 Dikabulkan Rabu, 4 Juli 2018 - -
Jumlah 51 Perkara