Kontrol Perkara :


Kontrol Perkara Gugatan
Periode : Februari 2018


No. Nomor Perkara Jenis Perkara Tgl. Daftar Tgl. Panjar Tgl. PMH Tgl. PHS Majelis Tgl. Sidang I Tgl. Putus Jenis Putusan Tgl. Materai Tgl. Minutasi Tgl. AC
1 0104/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 12 Juni 2018 - - - - -
2 0105/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 14 Februari 2018 - - - - -
3 0106/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 14 Februari 2018 - - - - -
4 0107/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 28 Februari 2018 - - - - -
5 0108/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 14 Februari 2018 - - - - -
6 0109/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 B C1 C2 D2 Rabu, 20 Juni 2018 - - - - -
7 0110/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 B C1 C2 D5 Rabu, 20 Juni 2018 - - - - -
8 0111/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 1 Februari 2018 Kamis, 1 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 C1 C4 C5 D3 Senin, 11 Juni 2018 - - - - -
9 0112/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 2 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C1 C4 C5 D3 Senin, 5 Maret 2018 - - - - -
10 0113/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Jumat, 2 Februari 2018 Jumat, 2 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 11 Juni 2018 - - - - -
11 0114/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 19 Februari 2018 - - - - -
12 0115/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 12 Juni 2018 - - - - -
13 0116/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 12 Juni 2018 - - - - -
14 0117/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 12 Juni 2018 - - - - -
15 0118/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Senin, 5 Februari 2018 Senin, 5 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 20 Februari 2018 - - - - -
16 0119/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 27 Februari 2018 - - - - -
17 0120/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 27 Juni 2018 - - - - -
18 0121/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 21 Februari 2018 - - - - -
19 0122/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 27 Juni 2018 - - - - -
20 0123/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 6 Februari 2018 Selasa, 6 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 21 Februari 2018 - - - - -
21 0124/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C3 C4 C5 D6 Rabu, 21 Februari 2018 - - - - -
22 0125/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 B C1 C2 D2 Rabu, 27 Juni 2018 - - - - -
23 0126/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 B C1 C2 D5 Rabu, 28 Februari 2018 - - - - -
24 0127/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 C1 C4 C5 D3 Senin, 5 Maret 2018 - - - - -
25 0128/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 7 Februari 2018 Rabu, 7 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 11 Juni 2018 - - - - -
26 0129/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 8 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 11 Juni 2018 - - - - -
27 0130/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Kamis, 8 Februari 2018 Kamis, 8 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Senin, 12 Februari 2018 C1 C4 C5 D9 Senin, 26 Februari 2018 - - - - -
28 0131/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 9 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 26 Juni 2018 - - - - -
29 0132/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 9 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 C2 C3 C5 D4 Selasa, 27 Februari 2018 - - - - -
30 0133/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Jumat, 9 Februari 2018 Jumat, 9 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 27 Februari 2018 - - - - -
31 0134/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 27 Februari 2018 - - - - -
32 0135/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Talak Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 C2 C3 C5 D8 Selasa, 6 Maret 2018 - - - - -
33 0136/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 Kamis, 15 Februari 2018 C3 C4 C5 D7 Rabu, 27 Juni 2018 - - - - -
34 0137/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Selasa, 13 Februari 2018 Selasa, 13 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 - C3 C4 C5 D6 - - - - - -
35 0138/Pdt.G/2018/PA.Ktbm Cerai Gugat Rabu, 14 Februari 2018 Rabu, 14 Februari 2018 Kamis, 15 Februari 2018 - C3 C4 C5 D6 - - - - - -
Jumlah 35 Perkara